Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
 
Képek iskolánk életéről
Galéria

Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzatában minden osztályt az általa választott 2 tanuló képviseli 5-8. osztályig. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diákvezetőség áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai diákvezetőség képviseli és gyakorolja a diákönkormányzatot megillető jogokat. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár  támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjedhet. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.

A tanév előkészítése során a tanári közösségek és a diákvezetők szeptember elején kialakítják a naptár szerint elkészített programtervet.

Az iskolai diákönkormányzat éves tevékenységének tartalmát a következők jelölik ki:

- az előző tanévben megtartott diákönkormányzati határozatok

- a tantestület előző tanévi értékelésben megfogalmazott, a diákönkormányzat munkájának fejlesztésére tett javaslatok

- a diákönkormányzat éves munkaprogramja

-  az aktuális tanév helyi rendje

 

Az iskola vezetése és a diákönkormányzat a szabadidő hasznos eltöltését nagyon fontosnak tartja, épp ezért az iskolai tevékenységek minden területén ebben a szellemben alakítja programjait.


A szabadidős tevékenységet átfogó
"program-rendszer" tartalma és szervezetei:


- Iskolai rendezvények
- Iskolai ünnepségek
- Iskolai szintű megemlékezések
- Tanórákhoz kapcsolódó versenyek
- Műveltségi vetélkedő

A hagyományos, iskolai nagy rendezvényeink a tantestület és a diákok közös szervezésében valósulnak meg, és kiemelkedő eseményt jelentenek az iskola életében.

A diákönkormányzat folyamatosan tervezi és szervezi a hagyományos iskolai diákprogramjait
: karácsonyi ünnepség, farsang, diáknap, suli diszkó


 

 http://www.facebook.com


Tisztségviselők

DÖK elnöke:     Szpisák Emma Szlávka           

Helyettes:                                                  

Patronáló tanár:                 Pataki Aliz

 

Ugrás a lap tetejére      Ugrás a kezdőlapra