Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Szakkörök
TÁMOP
Bemutatkozás
Iskolatörténet
Óvoda
Alapítvány
Pályázatok
O našej škole
Leendő elsősöknek
Harmónia
Tantestület
Diákjaink
Rendezvényeink

Terembérlés

Eredményeink
Sportélet
Iskolai dokumentumok
Diákoldalak
Hasznos linkek
Diákönkormányzat
Žiacke stránky
Képek iskolánk életéről
Galéria
Délutáni elfoglaltságok
 

Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzatában minden osztályt az általa választott 2 tanuló képviseli 5-8. osztályig. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diákvezetőség áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai diákvezetőség képviseli és gyakorolja a diákönkormányzatot megillető jogokat. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár  támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjedhet. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.

A tanév előkészítése során a tanári közösségek és a diákvezetők szeptember elején kialakítják a naptár szerint elkészített programtervet.

Az iskolai diákönkormányzat éves tevékenységének tartalmát a következők jelölik ki:

- az előző tanévben megtartott diákönkormányzati határozatok

- a tantestület előző tanévi értékelésben megfogalmazott, a diákönkormányzat munkájának fejlesztésére tett javaslatok

- a diákönkormányzat éves munkaprogramja

-  az aktuális tanév helyi rendje

 

Az iskola vezetése és a diákönkormányzat a szabadidő hasznos eltöltését nagyon fontosnak tartja, épp ezért az iskolai tevékenységek minden területén ebben a szellemben alakítja programjait.


A szabadidős tevékenységet átfogó
"program-rendszer" tartalma és szervezetei:


- Iskolai rendezvények
- Iskolai ünnepségek
- Iskolai szintű megemlékezések
- Tanórákhoz kapcsolódó versenyek
- Műveltségi vetélkedő

A hagyományos, iskolai nagy rendezvényeink a tantestület és a diákok közös szervezésében valósulnak meg, és kiemelkedő eseményt jelentenek az iskola életében.

A diákönkormányzat folyamatosan tervezi és szervezi a hagyományos iskolai diákprogramjait
: karácsonyi ünnepség, farsang, diáknap, suli diszkó


 

 http://www.facebook.com


Tisztségviselők

DÖK elnöke:                

Helyettes:                                                  

Patronáló tanár:                 Pataki Aliz

Osztályfeladatok és felelősök

4. o         háttérmunka  

5. o.        faliújság         

6. o.        programok       

7. o.        média             

8.o.         vezetőség

 

Ugrás a lap tetejére      Ugrás a kezdőlapra