Bemutatkozás

Hírek

Harmónia

Tantestület

Rendezvényeink

Eredményeink

Sportélet

Iskolai dokumentumok

Galéria

 

FELHÍVÁS!!!

Kedves Szülők!

 

           

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyvtámogatáshoz szükséges (július és augusztus hónapban lejárt) igazolások fénymásolatait 2012. 08. 17-ig (péntek) szíveskedjenek leadni az iskola titkárságán.

Amennyiben az ingyenes tankönyvigényléshez szükséges igazolásokat nem nyújtják be, abban az esetben a tankönyvek árát kötelesek megfizetni.

 

Az iskola 2012. augusztus 6-tól nyitva tart: hétfőtől-péntekig: 8:00-tól 12:00-ig

 

Első osztályban szükséges felszerelések:

Tisztelt Szülők!

Köszönjük bizalmukat, mellyel iskolánkat választották gyermeküknek. Ezzel a felsorolással segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek a szükséges eszközök megvásárlásához.

Első osztályban szükséges felszerelések:

J   4 db ( 14-32-es ) vonalas füzet

J  2 db négyzetrácsos füzet

J  1 db hangjegyfüzet + dallamkirakó (+1 hangjegyfüzet , aki zeneiskolás lesz)

J  1 db üzenőfüzet

J   1 db HB-s ceruza

J  1 db HB-s ceruza + 2 db 2B-s ceruza

J  1 db piros-kék ceruza

J  1 db piros-kék ceruza

J  1db postairon (erős színű)

J  1db postairon (erős színű

J  2 db jó minőségű fehér radír

J  1 db hegyező mindkét vastagságra ( otthoni használatra )

J   12 színű színes ceruza tolltartóba

J  1 db rövid műanyag vonalzó (tolltartóba)

J  1 db műanyag számegyenes + számjegykártyák (kivágva) + korongkészlet + pálcikakészlet + logikai készlet

J  1 db üres mappa

J  5 csomag famentes írólap ( szürke nem jó )

J  1 doboz jó minőségű gyurma

J  színespapír-készlet

J  1 db technika csomag

J  1 db jó minőségű olló

J  1 db ragasztó (stift)

J  30 db famentes rajzlap rajztömbben

J  12 színű zsírkréta ( jó minőségű )

J  12 színű vízfesték + puha rongy + ecsettál

J  1 db vastag és 1 db vékony ecset

J  1 db A4-es rajztábla

J  1 db cipős doboz, amibe beleférnek a rajzhoz, technikához vásárolt felszerelések + 1db kisebb doboz a matematikához

J  Felszerelés testnevelés és tánc és dráma órákra :

 

Tornazsák

                           lányok                                                              fiúk

                        sötét alsó                                                      tornanadrág

                        fehér póló                                                    fehér  póló

                        szoknya

                                                           tornacipő

                                                           fehér zokni

J  Egészségügyi csomag 1 félévre :                 2 db 100-as papír zsebkendő
                                                                       1 csomag éttermi szalvéta
                                                                       4 tekercs WC papír


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Iskolánk nevelési gyakorlata

Az önálló könyvtárral, számítástechnikai gépteremmel és tornacsarnokkal rendelkező iskolában eredményes oktató-nevelő munka folyik. A nevelési programban kiemelt helyet kapott az általános iskolai alapképzés a számítástechnika eredményes oktatása, a szlovák nyelv csoportbontásos tanítása, a környezettudatos életvitelre való nevelés, ezen belül az egészséges életmódra nevelés, a mozgás-és tánckultúra fejlesztése, a testi nevelés valamint a természet és környezetvédelem. Fontos szerepet kap a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozása. Az ének-zene oktatás kiegészítéseként énekkart és mandolin szakkört működtetünk. Az iskolában nagy figyelmet fordítunk a tanulók szabadidejének megszervezésére.

Rendszeresen szervezünk játszóházakat, erdei iskolát és nyári tánctáborokat, fellépéseket Szlovákiában, országjáró kirándulásokat. A hétköznapok délutáni szabadidős óráiban sportköröket működtetünk. A már hagyományokkal rendelkező Harmónia Kultúrcsoport keretén belül a mozgáskultúrára nevelés folytatódik tovább a délutáni táncpróbákon. Szlovák nyelvtudásukat gyarapítják a tanulók a színjátszó szakkörben. Fontos szerepet kap a tanítás mellett a szülői ház és a pedagógusok kapcsolatának, az iskola hagyományainak ápolása.

Intézményünk úgy szervezi tevékenységét, hogy az mindig igazodjon a kor kihívásaihoz és követelményeihez. Intézményünk a 2006-2007-es tanévtől bekapcsolódik a HEFOP 3.1.3. pályázat keretében a kompetencia alapú oktatásba. Jövőképünk ennek megfelelően:

  •  a kompetencia-alapú képzés bevezetése az egész életen át tartó tanulás megalapozása,
  •  kisiskoláskorban elsajátított alapképességek és – készségek továbbá kulcskompetenciák fejlesztése a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeként,
  • esélyegyenlőség megvalósítása az alapvető kulcskompetenciák kialakításával,
  •  esélykülönbségek csökkentése továbbtanulásnál, a munkaerőpiacon és a társadalmi beilleszkedésben,
  •  a digitális kultúra elterjedése és elterjesztése a közoktatásban,
  • életpálya építés fejlesztése,
  •  a pedagógusoknak, intézményvezetők módszertani kultúrájának fejlesztése, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazása az óvoda és iskola életének minden területén.

A 2009-2010-es tanévben elkezdődött az

„ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!”

TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben elnevezésű pályázat megvalósítása iskolánkban, ill. a  Diófa és a Ligeti óvodában is. Ennek tartalma:

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
Komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.

A szlovák nyelv tanítása

A szlovák nyelv oktatása az alapoktól indul el. Módszertani szempontból idegen nyelvként oktatjuk, hiszen ma már   többnyire nemzetiségi nyelvtudás nélkül jönnek a gyerekek iskolánkba. Előnyt jelent, ha a szülők, nagyszülők ismerik a komlósi szlovák nyelvjárást (közép-szlovák), hisz ez a mai szlovák nyelv alapja, s ez nagyban segíti az irodalmi szlovák nyelv elsajátítását is. Azonban nem akadály, ha a szülők  nem tudnak segíteni gyermekük  nyelvtanulásában. Az iskolában  elég lehetőség van a gyermekek nyelvtudásának begyakorlásához, és lehetőség van a felzárkóztatásra is.
A nyelv a kultúra része. Az iskolának a nyelv alapjait kell leraknia. A nyelvtanulás már 1. osztálytól kezdődik.
Alsó tagozaton a tanulók heti 5 órában tanulják a szlovákot.

Az első osztályban a gyermekek környezetéhez közelálló témakörök szókincsét tanítjuk mondatmodellekben.
A szlovák írástanítás a 2. osztály végére fejeződik be. A szókincs fejlesztése az alsó tagozaton folyamatosan történik bővülő témakörökkel. A szlovák szókincset bővítjük napközi foglalkozásokon, ének-zene, rajz, technika, környezetismeret, mozgáskultúra órákon.

5. osztálytól a szlovák nyelvoktatás elkülönül szlovák irodalom, nyelvtan, és társalgás (konverzácia) tantárgyakra heti 5 órában. Felső tagozaton az alábbi tantárgyak tanításánál segítjük a szókincsfejlesztést: természetismeret, földrajz,  biológia, történelem, ének-zene, mozgáskultúra, rajz, és technikaórán, valamint a délutáni foglalkozásokon is. A szlovák nyelvtanítást segíti  a 2. osztálytól kezdődő  szlovák hon-és népismeret tantárgy tanítása.
A kisebbségi népismeret tananyag az egyes kisebbségek és anyanemzetük kultúrájáról, történelméről, hagyományairól és jelenéről szóló ismereteket tartalmazza. Az ötödik és hatodik osztályban a nem szakrendszerű oktatásba bevontuk a szlovák nyelv és irodalom órákat is, hogy még hatásosabb legyen a készségfejlesztés.

A felső tagozattól kezdve folyamatos a felkészítés a szlovák középfokú nyelvvizsgára, lehetőség szerint csoport- bontásban.  2006 áprilisában 18 nyolcadikos tanulóból 3 fő, a tavalyi tanítványaink közül 2 fő sikeres vizsgát tett.

A nyolcadik osztály  befejezése után a szlovák nyelv tanulására további lehetőséget biztosít az iskola. Szlovákiai vendégtanár segítségével történik a felnőtt nyelvoktatás és nyelvvizsgára való felkészítés  heti két alkalommal.
Ide bárki beiratkozhat.
A nyelvoktatás ingyenes.

Kiemelt feladat tanulóink szlovák nemzetiségi versenyekre való felkészítése, erkölcsi kötelességünknek tartjuk minden nemzetiségi bemutatón, versenyen, találkozón részt venni, iskolánk hírnevét öregbíteni. Megtiszteltetésnek vesszük, ha Szlovákiába is meghívnak minket, legyen az folklórfesztivál, színjátszó találkozó, versmondás. Szeretnénk, ha ez a tradíció továbbra is fennmaradna.
Több éve sikerült megvalósítani a hagyományőrző kirándulásokat Szlovákiába.
A szlovákiai erdei iskolai programokat is szeretik a gyerekek. 

 

Ha részletesebb információra van szükségük iskolánkkal kapcsolatosan, kérjük, tekintsék meg alap dokumentumainkat tartalmazó oldalunkat.

Ugrás a lap tetejére    Ugrás a kezdőlapra

 

 

 

Ugrás a kezdőlapra

 Néhány jó tanácsot fogadjanak el a www.hazipatika.com oldalról!

Iskolás lett a gyermekünk!

Az a nap, amikor a kisgyermek az általános iskolába lép, valóban fordulópont a család életében, sok újat hoz mindenki napirendjébe, de azért sem túlbecsülni, sem dramatizálni nem tanácsos. A szülőknek a tanuláshoz, az iskolához való hozzáállása ebben is mérvadó a gyermek számára: higgadt, a gyermek hosszú távú érdekeit szem előtt tartó magatartásuk sok későbbi tanulási problémát megelőzhet. Dr. Pusztai Éva tanulástrénert, a tanulasmodszertan.hu szakértőjét kérdeztük, mit tanácsol ebben a helyzetben az elsősök szüleinek. Tíz pontban foglalta össze a legfontosabbakat.

Minél kevesebb a felhajtás az iskolakezdés körül, annál jobb! Sem fenyegetni nem szabad a gyereket az iskolával, sem ígérgetni csodadolgokat, amik majd ott történnek vele. Sajnos előfordul, hogy már jó előre szorongással tölti el a gyereket, amikor "nevelő célzattal" azt mondják neki: "majd megtudod, mi a magyarok istene, ha iskolás leszel", "ott nem rendetlenkedhetsz, majd a tanító néni megnevel". Ugyanakkor arra sincs szükség, hogy "ott megmutathatod, mit tudsz, mert te már okos, iskolás nagyfiú vagy". Illúziókba se ringassák: az iskola nem a "Csodák Palotája": az osztályban ő egy lesz a sok közül, nem lesz a középpontban, mint a családban. Ezt is meg kell tanulnia - az iskolaérettség része az alkalmazkodás képessége, a kudarcok tűrése.

Saját ritmusban

Az iskoláztatás eltart 16-20 évig is, nem dől össze a világ, ha a gyermek fekete pontot kap a harmadik héten. Hagyni kell, hadd alakuljon ki a saját tanulási ritmusa, érdeklődése, feladattudata. El kell fogadni, ha valamilyen területen gyengébben teljesít, másban esetleg ügyesebb a társainál. Lényeg, hogy ne frusztrálja az iskola, ne utálja meg az első félév alatt.

Karácsonyra? Húsvétra?

Sajnos a legtöbb hazai iskola hibásan és értelmetlenül "sietteti" a gyerekeket, mintha az lenne az eredményes oktatás legfőbb ismérve, hogy "karácsonyra olvasni fognak". Ha gyermeküknek lassabban megy az összeolvasás vagy az írás, maradjanak higgadtak. Gondoljanak arra, hogy ebben a korban, az egyidős gyerekek között, akár kétévnyi különbség is lehet az érettségben.

Segélykérő jelek

Az iskolakezdés még az iskolaérett gyereket is megviseli. Ha túl korán került iskolába, vagy valamilyen, addig rejtve maradt problémája van, változatos "tünetekkel" tiltakozik a számára elviselhetetlen teher ellen. Szétszórt, nyugtalan lesz, képtelen egy helyben ülni, koncentrálni, előbb-utóbb összeütközésbe kerül a társaival, "szemtelenné", agresszívvá válhat. Szorong, rosszul alszik, rágja a körmét, könnyen elsírja magát, esetleg az addig megbízhatóan szobatiszta gyermek bepisil, látható ok nélkül belázasodik. Az első hetekben - sok beszélgetés mellett - időt kell hagyni a gyereknek, mert lehet, hogy ezek a tünetek csak átmenetiek. Ha azonban egy-két hónap után is fennállnak a gondok, érdemes nevelési tanácsadóhoz, gyermekpszichológushoz fordulni.

Nyugodt esték

Iskolaidőben a kisiskolásnak este nyolckor ágyban a helye! Meghallgathat még egy mesét, (lehetőleg élőszóban, hogy a szülei hangja, gesztusai, arcjátéka gazdagítsa az élményt), de ekkorra már pihenésre alkalmas, nyugodt körülményeket kell teremteni neki.

Táskarend
A másnapi előkészület, a "bepakolás" legyen kezdettől a gyerek dolga, viszont a szülők az első hónapokban ellenőrizzék, hogy minden taneszköze rendben legyen.

Reggelivel könnyebb!

 Egészen más a gyermek teljesítménye, hangulata, ha nyugodtan, reggeli után megy iskolába. A napközis reggelire olyan későn kerül sor, hogy valamit feltétlenül ennie kell otthon is: egy szendvicset, gyümölcsöt, egy pohár tejet, kefirt, túrókrémet legalább

Szerető figyelem

Ne csak a szokványos kérdéseket tegyék fel délután: mi volt a suliban, kaptál-e piros pontot, stb. Arról kérdezzék, hogy ő miként érezte magát, vele mi történt. Ha igazi figyelemmel hallgatják, biztonságot ad neki a tudat: továbbra is ő a fontos, akkor is, ha nem ér el azonnal óriási sikereket.

Ne legyen otthon iskola!

Nem szerencsés, ha a szülők magukra vállalják azt, hogy napról napra, késő estébe nyúló gyakoroltatással, "az iskola kinyújtott karjaként" otthon igyekeznek pótolni, helyrehozni azt, amit a tanító néni nem tudott elérni. Ez előbb-utóbb komoly konfliktust szül a gyerek és a szülő között.

jobban figyelembe vevő, "humánosabb" iskolával is.

 

Köszönjük bizalmukat, mellyel iskolánkat választották gyermeküknek. Ezzel a felsorolással segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek a szükséges eszközök megvásárlásához.

Ugrás a kezdőlapra