Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
 
Képek iskolánk életéről
Galéria

    Hírek - Správy

          

Alsó tagozatban szükséges felszerelés

2. osztály

Második-osztályban-szükséges-felszerelések_2020_2021.docx

3. osztály

Harmadik-osztályban-szükséges-felszerelések_2020_2021.docx

4. osztály

Negyedik-osztályban-szükséges-felszerelések_2020_2021.docx

 Felmentés iránti kérelem (heti)

Felmentés iránti kérelem (napi)

Kompetenciamérés  eredményei

Eseménynaptár

                                 

 

Eseménynaptár

2019-2020

                                                                                                                         

IDŐPONT

PROGRAM

FELELŐS, RÉSZTVEVŐ

SZEPTEMBER

1.-8.

Erdei iskola- Jasenná: 18 tanuló a 6-7-8. osztályból

Kísérő: Krcsméri Gábor

 

felelős: ig,

Krcsméri Gábor

 

szeptember

5.

9.

 

11.

12.

16.

 

szülői értekezletek                                        1.o.                     

Szülői Közösség választmányának összevont szülői értekezlete

3. o, 4. o., 5. b

8. o

2.o

felelős: ofők, ig, SZK vezető

20.

Sámli buli- igény szerint az óvodásokkal

felelős: DÖK, Pataki Aliz

OKTÓBER    
2.

Pályaválasztási börze, pályaorientációs nap

felelős: osztályfőnökök

3.

Nemzetiségi POK szakmai napja intézményünkben

felelős: igazgató, óvodavezető,Bajczer Jánosné

6.

Aradi vértanúk napja, (koszorúzás Horváth Sámuel sírjánál)

felelős: igazgató

11

Stretnutie dolnozemskych učitežov- Békéscsaba

 

 

22.

Iskolai megemlékezés okt.23-ról 

 

okt.26-nov.5.

Őszi szünet

 

NOVEMBER    

11.

Projekthónap nyitása: Mesiac slovenskej kultúry

Márton-napi vásár                                         

felelős: DÖK, Pataki Aliz, alsós munkaközösség

13.

 Magyar Nyelv Napja

felelős: igh., K G, Bné TE

november közepe

osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a tanulók előmeneteléről   

felelős: minden ofő

DECEMBER

Házi  versenyek:

Spievanky- alsó tagozat vlastivedný kvíz- felső tagozat

 

 felelős: igazgató, szlovák munkaközösség

 

Háziverseny:

 Veršovačky: alsó –felső tagozat

 

felelős: igazgató, szlovák munkaközösség
  Projekthónap folytatása: Mikuláš

felelős: minden pedagógusfelelős

 

 

 Projekthónap zárása- Nemzetiségek Napja

felelős: minden pedagógus

20.

Karácsonyi játszóház

 

21-től jan. 6-ig

Téli szünet

 
JANUÁR

14.

Énekverseny Pitvaroson

 

18.

Központi írásbeli a 9. évfolyamra jelentkezőknek Félévi osztályozó értekezlet

 

22.

Magyar Kultúra Napja iskolarádión keresztül

felelős: magyar szakosok

30.

Országos szlovák nyelvi verseny

31.

 Féléves értekezlet                              

felelős: igazgató

FEBRUÁR

 

 

6. Országos szlovák népismereti verseny Bajczer Jánosné, Mária Hanková
14. Farsangi teaest SZK
25. Megemlékezés  a diktatúrák áldozatairól , részvétel a városi megemlékezésen  

MÁRCIUS

 

   

3.

Arany János szavalóverseny: Pitvaros

Boborné Tuska Erzsébet, Krcsméri Gábor

13.

Iskolai megemlékezés március 15-ről                     

Boborné Tuska Erzsébet,

15.

Városi szintű megemlékezés 

 

Közös  program a Diófa utcai óvodásokkal                                         

 

24.

Nyílt nap

 

 

 

 

 

ÁPRILIS

 

 
 

DÖK -nap:

 

 
 

Csatlakozás a megyefutáshoz

 

Len po slovensky- rendhagyó szlovák délután

József Attila szavalóverseny: Mezőhegyes

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

 

Budapest: országos szlovák nyelv és népismeret verseny

 

 

Szavalóverseny a Jankó János Általános iskolában

 

 

Város napjához kapcsolódó rendezvények: városi énekverseny

 

 

Komárno: Dobré slovo- Jó szó

nemzetközi szlovák szavalóverseny

 

 

 

 
 

 

 

MÁJUS

 

 

 

 

Területi versenyek a Vörösmartyban- Orosháza

 

14.

Spievanky- versovacky- regionálne kolo: Kondoros

 

Deti deom – országos szlovák gyermek színjátszó bemutató

 

 

20

Angol nyelvi mérés

 

27.

kompetencia mérés 6-8. osztály                                

 

28.

Spievanky-versovačky  országos forduló: Dabas       

 
JÚNIUS

 

 
   

 

   

felelős: igazgató, szaktanárok

   

felelős: minden osztályfőnök

felelős: minden pedagógus

felelős. minden pedagógus

felelős: minden pedagógus

felelős: igazgató

JÚLIUS- AUGUSZTUS

Nyári táborozások

felelős: a kijelölt pedagógus

 

A 2018/2019. tanévi kompetenciamérés  eredményei

Az Oktatási Hivatal jelentése

Matematika

Átlageredmények (6. osztály)

                                                                                 Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1442

Országos

1495

Városi általános iskolák

1476

Kis városok ált. isk.

1449

Átlageredmények (8. osztály)

                                                                                      Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1620

Országos

1624

Városi általános iskolák

1599

Kis városok ált. isk.

1571

Szövegértés

Átlageredmények (6. osztály)

 

                                                                                          Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1496

Országos

1499

Városi általános iskolák

1481

Kis városok ált. isk.

1449

Átlageredmények (8. osztály)

                                                                                          Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1684 

Országos

1608

Városi általános iskolák

1583

Kis városok ált. isk.

1554

 

Idegen nyelvi (angol) mérés eredményei

6. osztály

Mérési azonosító 1. rész (olvasott szöveg értése)% 2. rész (hallott szöveg értése)% Összesített eredmény%
S221-M857 73 86 80
C657-C525 100 93 96
C462-S424 53 100 76
D577-XS742 92 93 90
E374-W367 100 100 100
D625-E534 93 100 96
V465-Q741 86 93 96
R113-D128 60 100 80
R543-X152 100 100 100
L742-H919 HIÁNYZOTT    
E336-E448 80 100 90
F169-E196 86 100 93
U829-X787 46 93 70
B281-N152 66 86 76
T319-F330 66 93 80
L332-M214 100 100 100
R448-S562 60 80 70
F238-X172 73 100 86
X974-Q915 100 100 100

8. osztály

Mérési azonosító 1. rész (olvasott szöveg értése) % 2. rész (hallott szöveg értése)% Összesített eredmény %
D653-A816 95 100 97
H595-S438 100 95 97
H815-S691 70 70 70
J122-V442 80 95 87
J354-N776 50 95 72
M172-L827 100 100 100
N626-U468 60 60 60
N816-P468 45 70 57
O783-T385 55 90 72
Q683-R138 75 85 80
T319-X955 70 100 85
V534-N988 35 80 57
       
       

 

 A nyelvvizsgával kapcsolatos információk és a letölthető jelentkezési lap megtalálható az alábbi linkre kattintva.

http://fano.tsf.hu/gk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=93

Tisztelt Szülők!

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke felmentést kapjon a délutáni foglalkozás alól, az alábbi módon teheti meg. A megfelelő nyomtatványt kérhetik az osztályfőnöktől, illetve letölthetik itt.

Tanévre szóló felmentés                                    Egy délutánra szóló felmentés

Minta

Felmentés iránti kérelem

Alulírott,  ...................................... szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdésére hivatkozva, kérem gyermekem, ...................................... délutáni foglalkozás alóli felmentését a 2016/2017 –es tanévre vonatkozóan a következő időpontokban:

Hétfő                                      15-16 óráig

...................................           ........................................

Szerda                                     14-15 óráig

...................................              ........................................

...................................              .........................................

 

Kelt: Tótkomlós, 2019. szeptember 2.

                                                                                                               .................................................

                                                                                                                     aláírás

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Felmentés iránti kérelem

Alulírott, .........................szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdésére hivatkozva, kérem gyermekem, .............................  délutáni foglalkozás alóli felmentését a mai napra vonatkozóan.

Dátum:. 2019. szeptember  2..                                Időpont: 14 órától 16 óráig

 

                                                                                                                      ................................................

                                                                                                                             aláírás

 

 

      Ugrás a lap tetejére       Ugrás a kezdőlapra