Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
Žiacke stránky
Képek iskolánk életéről
Galéria

    Hírek - Správy

          

 Felmentés iránti kérelem (heti)

Felmentés iránti kérelem (napi)

 

Eseménynaptár

2017-2018.

                                                                                                                         

IDŐPONT

PROGRAM

FELELŐS, RÉSZTVEVŐ

 

 

SZEPTEMBER

 

1. (péntek) 8.00

Ünnepélyes tanévnyitó                          

 felelős: igazgató, ig. helyettes, ofők

3-10.

Erdei iskola- Hronec: 14 tanuló a 6-7-8. osztályból

Kísérő: Proházkáné Keresztúrszki Éva

 

felelős: ig, Proházkáné Keresztúrszki Éva

5.

Szülői Közösség választmányának összevont szülői értekezlete

felelős: igazgató, SZK elnök

6.

Békéscsaba- a főkonzulátus meghívására- a Szlovák Alkotmány ünnepe

Résztvevők: meghívott pedagógusok

felelős: igazgató

szeptember első fele

Szülői értekezletek                                              

felelős: ofők

29.

Sámli buli- igény szerint az óvodásokkal

felelős: DÖK, Pataki Aliz

OKTÓBER.

 

 

6.

Aradi vértanúk napja, (koszorúzás Horváth Sámuel sírjánál)                         

felelős: igazgató

 20.

Iskolai megemlékezés okt.23-ról

Fellépő: 8. osztály                             

Felelős: Boborné Tuska Erzsébet

30.- nov. 3.

Őszi szünet

 

 

NOVEMBER    

6.

 Nevelési értekezlet

 felelős: igazgató

10.

Projekthónap nyitása: Mesiac slovenskej kultúry

Márton-napi vásár                                         

felelős: DÖK, Pataki Aliz, alsós munkaközösség

első fele

Pályaválasztási börze, pályaorientációs nap

felelős: osztályfőnökök

13.

Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról-  iskolarádión

felelős: osztályfőnökök

november közepe

osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a tanulók előmeneteléről   

felelős: minden ofő

22.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 1. forduló

felelős: magyar szakosok. ig.h.

november második fele

8.oszt.beiskolázási szülői értekezlet        

felelős: Bajczer Jánosné

28.

Házi  versenyek:

Spievanky- alsó tagozat vlastivedný kvíz- felső tagozat

felelős: igazgató, szlovák munkaközösség

29.

Háziverseny:

 Veršovačky: alsó –felső tagozat

felelős: igazgató, szlovák munkaközösség

DECEMBER

 

 

 

6.

Projekthónap folytatása: Mikuláš

felelős: igazgató, szlovák munkaközösség

8.

Projekthónap zárása- Nemzetiségek Napja

felelős: minden pedagógus

21.

Karácsonyi játszóház

felelős: minden pedagógus

27-től

Téli szünet

 

JANUÁR

 

 

 

23.

Félévi osztályozó értekezlet

felelős: minden pedagógus

26.

Az első félév vége

felelős: minden pedagógus

22.

Magyar Kultúra Napja iskolarádión keresztül- 7. osztály

felelős: Boborné Tuska Erzsébet

FEBRUÁR

 

 

1.

A félévi bizonyítványok kiosztása                                

felelős: igazgató, ig. helyettes, ofők

1. Országos szlovák nyelvi verseny 7.-8. felelős: szaktanárok

2.

 

Félévet értékelő tantestületi értekezlet

felelős: igazgató, ig. helyettes

6. 17 óra Összevont szülői értekezlet felelős: igazgató
8. Országos szlovák népismereti verseny 7.-8. felelős: szaktanárok

10.

Szlovák Bál

felelős: igazgató

február első fele

Osztályszülői értekezletek                               

felelős: minden osztályfőnök

február első fele

Szlovák népismeret, szlovák nyelv- írásbeli verseny 7-8. osztály                          

felelős: Bajczer Jánosné, Mgr. Mária Hanková

16.                       

Farsang + teaest, ki-mit-tud

felelős: DÖK, SZM

19.

8.osztályosok beiskolázása                                

felelős: Bajczer Jánosné

február második fele

Óvodai farsang                                                          

felelős: óvodai intézményegység vezető

25.

Megemlékezés  a diktatúrák áldozatairól osztályszinten

felelős: ofők

MÁRCIUS

 

 

 

10.

Nevelési értekezlet

felelős: igazgató, ig.-helyettes

14.

Iskolai és városi megemlékezés március 15-ről    

felelős: Krcsméri Gábor, Pataki Aliz

23.

Šaliansky Mako  verseny

27.

 Nyílt nap

felelős: minden pedagógus

29.- április 3.

Tavaszi szünet, kezdés B héttel

 

28.

DÖK-nap                                                                      

felelős: Pataki Aliz, DÖK

 

ÁPRILIS    
10. közös  program az óvodásokkal   felelős: alsós munkaközösség

13.

 Országos verseny (Ústav)

 felelős: igazgató

20. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

28.

Dél-alföldi Szlovákok Kult. Találkozója, Szárazkolbász verseny

második fele

Város napjához kapcsolódó rendezvények

felelős: minden pedagógus

második fele

Vers és prózamondó verseny a JJG-ben                                   

felelős: szaktanárok

második fele

szlovák szaktárgyi verseny                                                  

felelős: szaktanárok

második fele

első osztályosok beiratkozása                           

felelős: ig. igh. iskolatitkár

MÁJUS

 

 

 

első fele

Deti deom – országos szlovák gyermek színjátszó bemutató                                                                     

felelős: Ondrejó A., Boborné T.E

első fele

8. oszt. szülői értekezlet a ballagás előkészítése             

 felelős: ofő

május 10.

Spievanky-veršovačky - megyei és országos forduló        

felelős: szlovák munkaközösség

16.

Angol nyelvi mérés- 6. 8. osztály

felelős: ig, igh. szaktanár

23.

Kompetencia mérés 6-8. osztály                                 

felelős: ig, igh. szaktanárok

JÚNIUS    

 

 1.

 Spievanky-veršovačky országos forduló

 

2.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról -városi

felelős: igazgató, szaktanárok

június első fele

Osztálykirándulások

felelős: minden osztályfőnök

június első fele

Év végi osztályozó értekezlet

felelős: minden pedagógus

15.

Utolsó tanítási nap

felelős. minden pedagógus

17. 10.00 h

Ünnepélyes tanévzáró, ballagás

felelős: minden pedagógus

21.

Tanévzáró értekezlet

felelős: igazgató

JÚLIUS- AUGUSZTUS

Nyári táborozások

felelős: a kijelölt pedagógus

 

A 2016/2017. tanévi kompetenciamérés  eredményei

Az Oktatási Hivatal jelentése

Matematika

Átlageredmények (6. osztály)

                                                                                 Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1518

Országos

1497

Általános iskolák

1490

Városi ált. iskolák

1476

Átlageredmények (8. osztály)

                                                                                      Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1727

Országos

1612

Általános iskolák

1595

Városi ált. iskolák

1583

Szövegértés

Átlageredmények (6. osztály)

 

                                                                                          Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1550

Országos

1503

Általános iskolák

1496

Városi ált. iskolák

1486

Átlageredmények (8. osztály)

                                                                                          Átlag

Szlovák Két Tanítási Ny. Ált. Isk.

1402

Országos

 1571

Általános iskolák

 1553

Városi ált. iskolák

 1544

 

Idegen nyelvi (angol) mérés eredményei

6. osztály

Mérési azonosító 1. rész (olvasott szöveg értése) 2. rész (hallott szöveg értése) Összesített eredmény

D653-A816

80 % 93 % 86 %
G558-X217 73 % 66 % 70 %
H354-V340 73 % 73 % 73 %
H595-S438 100 % 93 % 96 %
H815-S691 93 % 80 % 86 %
J122-V442 60 % 86 % 73 %
J354-N776 40 % 40 % 40 %
M172-L827 93 % 93 % 93 %
N626-U468 53 % 66 v 60 %
N816-P468 60 % 66 % 63 %
O783-T385 86 % 86 % 86 %
Q683-R138 80 % 80 % 80 %
T319-X955 73 % 80 % 76 %
V534-N988 33 % 73 % 53 %

8. osztály

Mérési azonosító 1. rész (olvasott szöveg értése) 2. rész (hallott szöveg értése) Összesített eredmény
A849-X541  HIÁNYZOTT  -  -
C338-K449  30 % 40 %  35 %
D527-R976  HIÁNYZOTT - -
D636-C596 85 % 45%  42 %
F222-V294 60 % 65 % 62 %
F495-R230 40 % 35 %  37 %
F641-N531 30 % 30 % 30 %
J341-E284 30 % 30 % 30 %
M279-J355 35 % 45 % 40 %
Q363-X373 50 % 25 % 37 %
Q753-E922 35 % 30 % 32 %
R425-C992 35 % 50 % 42 %
V846-E258 30 % 45 % 37 %
W884-P486 30 % 15 % 22 %

 

 

 

 

 

 A nyelvvizsgával kapcsolatos információk és a letölthető jelentkezési lap megtalálható az alábbi linkre kattintva.

http://fano.tsf.hu/gk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=93

Tisztelt Szülők!

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke felmentést kapjon a délutáni foglalkozás alól, az alábbi módon teheti meg. A megfelelő nyomtatványt kérhetik az osztályfőnöktől, illetve letölthetik itt.

Tanévre szóló felmentés                                    Egy délutánra szóló felmentés

Minta

Felmentés iránti kérelem

Alulírott,  ...................................... szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdésére hivatkozva, kérem gyermekem, ...................................... délutáni foglalkozás alóli felmentését a 2016/2017 –es tanévre vonatkozóan a következő időpontokban:

Hétfő                                      15-16 óráig

...................................           ........................................

Szerda                                     14-15 óráig

...................................              ........................................

...................................              .........................................

 

Kelt: Tótkomlós, 2017. szeptember 2.

                                                                                                               .................................................

                                                                                                                     aláírás

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Felmentés iránti kérelem

Alulírott, .........................szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdésére hivatkozva, kérem gyermekem, .............................  délutáni foglalkozás alóli felmentését a mai napra vonatkozóan.

Dátum:. 2017. szeptember  2..                                Időpont: 14 órától 16 óráig

 

                                                                                                                      ................................................

                                                                                                                             aláírás

 

 

      Ugrás a lap tetejére       Ugrás a kezdőlapra