Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
Žiacke stránky
Képek iskolánk életéről
Galéria

Iskolánk története

Iskolánk épületében  1909.  szeptember 1-jén kezdte meg működését a Magyar Tannyelvű Állami Elemi Népiskola 6 osztállyal és 6 tanerővel. 1932-ben az udvar felől felépült a hetedik tanterem is.

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium utasítására a szülők 1946 januárjában döntöttek a szlovák tagozat felállításáról, melyen a magyar nyelv mint tantárgy szerepelt.

Az iskolát 1948 júniusában államosították. Ekkor indult a 8 osztályos Szlovák Tannyelvű Általános Iskola 330 tanulóval.

A jelenlegi épületbe az 1951/52-es tanévben költözött az iskola 240 tanulója.
A szülők kívánságára 1959-től bevezették a kétnyelvű oktatást, abból a meggondolásból, hogy a tanulóknak a magyar tannyelvű közép- illetve felsőfokú iskolákban ne legyenek nyelvi nehézségeik.
A természettudományos tárgyakat magyarul kezdték el oktatni.

A 70-es években az iskolai anyanyelvi oktatás hatékonyságának érdekében a Szlovák Szövetség iskolai bizottsága azt szorgalmazta, hogy több tantárgyat oktassanak szlovákul.

Az iskola tárgyi feltételei a 80-as években korszerűsödtek.

Ma már nem helytálló az a feltételezés, hogy a gyerekek szlovák nyelvtudással kerülnek iskolába.
A felismerésen túl, ezt a tényt hangosan is fel kell vállalni, hiszen a mai gyerekek úgy kerülnek iskolába, hogy nem tudnak szlovákul, olyan értelemben ahogyan ezt a régi tankönyvek és elvárások feltételezték. E miatt váltani kellett az iskolának, mert az elsődleges és legfontosabb a gyerek. Az, hogy ő gyarapodjon, okosodjon, mindig előrébb jusson.
Így vállalta fel az iskola a két nyelvű iskola szerepét.
Az intézmény új arculatának köszönhetően a szülők érdeklődésének középpontjába került.

Az ezredfordulóig a tanulók  létszáma a következőképpen alakult.

TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM

1990/1991

115 tanuló

1991/1992

109 tanuló

1992/1993

123 tanuló

1993/1994

126 tanuló

1994/1995

138 tanuló

1995/1996

147 tanuló

1996/1997

155 tanuló

1997/1998

164 tanuló

1998/1999

178 tanuló

1999/2000

178 tanuló

 

A megnövekedett létszámú osztályok tanításához nem volt megfelelő a 6 tanterem és a  48 m2-es  tornaszoba. Két szükségtanterem az épülethez utólagosan hozzáépített technikateremből lett kialakítva. A vizesblokkot is a nyitott folyosón keresztül lehetett megközelíteni. Az iskola könyvtára 4500 kötetet foglal magába, ebből 2500 kötet szlovák nyelvű. Sajnos könyvtárszoba híján a könyvek az osztályokban kerültek elhelyezésre. A majd százéves egy emeletes főépületben kapott helyet az ebédlő, melegítőkonyha, tanári szoba. Ezt követően további fejlesztésre, bővítésre nem került sor. Ezért már az akkori igazgató, Lehoczki Istvánné kezdeményezésére terv készült, de a beruházásból nem lett semmi.

Őt követte Marikné Fülöp Gabriella igazgatónő, aki legfőbb feladatának tekintette, hogy az iskola bővítése minél előbb napirendre kerüljön. Mindezek alapján döntött úgy a képviselő-testület, hogy címzett támogatásra pályázik, amelyet 2005-ben sikerült megnyerni. Az ünnepélyes alapkőletételre 2005. augusztus 29-én került sor, amelyen a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, Kiss Péter és Csáky Pál,  a Szlovák Köztársaság kormányának miniszterelnök-helyettese közreműködött.

 

Pénzügyi fedezet:

A beruházás összköltsége   433. 573. 000 Ft. 

Az Országgyűlés döntése értelmében 423 millió 318 ezer forint céltámogatást nyert a Városi  Önkormányzat az ingatlan felújításához. A fennmaradó 10 millió 255 ezer forint Tótkomlós város saját forrása. A Szlovák Kormány egymillió korona értékben juttatott forrást az iskolának a számítástechnikai berendezések fejlesztésére, a könyvtár bútorzatának beszerzéséhez 700. 000-Ft-tal járult hozzá.  .  

A közművek kialakítását a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 20 millió Ft-tal támogatta.

A beruházás tartalma:

 A rekonstrukciós munkák keretében a meglévő főépületben a helyiségek teljes felújításával (világítás, ajtó- ablakcsere, padlózat kiváltása linóleummal és járólappal), az egyes termek funkcióváltásával könyvtár, stúdió, természettudományi előadó, 6 tanterem, szertárak és vizes blokk, külső sportpálya és díszudvar kialakítására került sor.

A bővítés során a régi épület tetőterének beépítésével nyelvi labor, számítástechnikai terem, további négy tanterem, kazánház és vizes blokk elhelyezésére volt mód.

Az új épületszárny földszintjén található a 451 m2 alapterületű tornaterem, öltözőkkel, szertárral, a 200 m2-es aula, az ebédlő melegítőkonyhával. Itt található a büfé.
Az emeleti részen került sor a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a galéria kialakítására, valamint a tornateremhez szervesen hozzátartozó külső és belső lelátó megépítésére.        

 A felsoroltak összesen 2600 m2 hasznos alapterülettel létesültek.

Az építmény a használatbavételi engedélyt 2006. november 9-én kapta meg, mely szerint az elkészült építmények rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasak, megfelelnek a Tótkomlós Város Településrendezési Terve előírásainak, a városképi követelményeknek, továbbá a települési és környezetvédelmi előírásoknak.

Az iskola tanulói és dolgozói a szülők segítségével még azon a hétvégén visszaköltöztek, és birtokba vették az oly régóta várt új iskolát. 

Köszönet mindazoknak, akik segítették a címzett támogatás elnyerését:

Magyar Parlament 423 millió  Ft céltámogatással

Szlovák-Magyar Vegyesbizottság

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 20 millió Ft-tal

Szlovák Köztársaság 1 millió koronával

Tótkomlós Város Önkormányzata saját erő

Štefan Daňo a Szlovák Köztársaság volt főkonzulja

Fuzik János az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke

Kisebbségi Önkormányzat Tótkomlós Dr. Antal Mihály és Laukó Zsuzsanna vezetésével

Békés megye MSZP-s országgyűlési képviselői: Dr. Vastagh Pál, Fetser János

Nemzeti és Etnikai Hivatal Heizer Antal, Paulik Antal közreműködésével

Oktatási Minisztérium Nemzetiségi Osztálya Kraszlán István közreműködésével

És akiknek a munkája nélkül nem jöhetett volna létre a pályázat:

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Gyivicsánné dr. Szenczi Irén polgármester

Juhász Pál ny. polgármester

Marikné Fülöp Gabriella intézményvezető

Pap Ádám tervező

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

 

 

      Ugrás a lap tetejére     Ugrás a kezdőlapra