Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
 
Képek iskolánk életéről
Galéria

         VÍTAJTE U NÁS!       

Köszöntjük intézményünk honlapján

 

Tisztelt Szülők!

Az első osztályban szükséges felszerelés listája az "elsösök" oldalon található.

 A 2. 3. 4. osztályban szükséges felszerelés listája a "hirek" oldalon található.

 

 TANÉVZÁRÓ BESZÉD

https://www.youtube.com/watch?v=x-b0cW5Z9oY&feature=youtu.be

 Ctený pedagogický zbor, milí rodičia

 a milí  žiaci!

Dnešným dňom sa netradične  ukončí mimoriadny školský rok 2019/2020. Bol naozaj mimoriadny, lebo od 16-ho marca  sme mohli skúsi a zdokonažova sa v digitálnej forme vyučovania.

V prvom polroku aj tento školský rok okrem učenia vám ponúkal veža možností :  pobyt na Slovensku, či už to bola škola v prírode,  alebo nejaká  súaž. Okrem výchovno-vzdelávacieho programu  žiaci sa mohli zapoji aj do mimoškolských aktivít a rôznych iných akcií, ako Šamlíková párty s rodičmi, Martinský  jarmok, Mesiac slovenskej kultúry,  Fašiangy,Čajový večierok,športové preteky.

Kedves Szülők, Nagyszülők, Hozzátartozók, Gyerekek! Kedves Pedagógusok!  

A mai napon nem szokványos módon egy rendhagyó tanévet zárunk. Rendhagyót, hiszen 7 és fél hónap iskolai munka után, március 16-án áttértünk a digitális oktatásra, ami a tanulók, tanárok és szülők számára is új kihívást jelentett. De ne szaladjunk ennyire előre.

A szeptembert a szokásos erdei iskolával kezdtük, ahol Krcsméri Gábor tanár úr felügyeletével  tizennyolc   6-7-8. osztályos diák táborozhatott Jassenán, Szlovákiában. A szeptember további része is mozgalmasan telt, az alsósok hagyományos kukoricafosztása után megrendeztük az évindító Sámli-bulit, közösen a szülőkkel. Az ősz tele volt programokkal: úszóversenyek, könyvtári hét, színházi előadások, ünnepi megemlékezések, pályaválasztási vásár és nem utolsó sorban a programokban gazdag Szlovák Kultúra Hónapja. A félév zárása után a programok tovább folytatódtak: kistérségi biológia verseny, kézilabdatorna, teaest, farsang, ki-mit-tud?, ének- és szavalóversenyek, színházlátogatások a Lázár Ervin program keretén belül, és még sorolhatnám a sok érdekes programot. Március közepén elérkezett az új kihívás, átállás a digitális oktatásra. Nem volt egyszerű dolog sem pedagógusnak, sem a gyerekeknek, sem a szülőknek. Mégis azt mondhatom, hogy többségében jól vettük az akadályokat és a kezdeti nehézségek után a gyerekek nagy része is igyekezett a legjobban teljesíteni. Ez az oktatási forma egész tanév végéig tartott,  a tavaszi rendezvények,  programok, versenyek sajnos elmaradtak. A sok újdonság, kihívás, ismeretlen helyzet ellenére elmondhatom, hogy sikeresen vettük az akadályokat. A gyors alkalmazkodásért és problémamegoldásért egyaránt köszönet a pedagógusoknak, a tanulóknak és a szülőknek is!

Az iskola tanulmányi átlaga ebben a tanévben  4,24.  A magatartás átlaga 4,21, a szorgalomé: 3,96. A 162 tanulóból 30 tanuló kitűnő, 43 tanuló  jeles tanulmányi eredményt ért el. 

Sajnos 1 tanulónak több tantárgyból nem sikerült teljesíteni a tantárgyi követelményeket, ezért meg kell ismételnie az évfolyamot.

Röviden szeretném összefoglalni az osztályok munkáját ebben a tanévben.

Az 1. osztályban szeptemberben  27  elsős kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Nem volt nekik könnyű megszokni az iskolai rendet, de 2-3 nehéz hónap után a tanulás és a szabályok betartása  egyre gördülékenyebbé vált. Ebben a szülők is nagy segítségükre voltak az osztályfőnöknek és az ott tanító pedagógusoknak.

A március 15-éig nyújtott iskolai teljesítmény, a hozzáállás, a digitális oktatásban visszajuttatott  munkákkal kiegészülve, adta az alapját a tanév végi szöveges értékelésnek.

Ennek alapján a következő eredmények születtek:

Magatartás átlag: 4,2

Szorgalom átlag: 4,4

A tantervi követelményeket kiválóan teljesítette: 11 tanuló

Kitűnő:      Acsai Lilla, Acsai Luca, Acsai Maja, Bobor Lili, Hatvani Szabolcs, Kaluzsa Balázs, Kiss Loretta, Lengyel Lili, Tóth Tímea, Turcsán István, ők általános dicséretben részesültek.

Jeles lett: Kurucz János, dicséretet kapott magyar nyelv és irodalomból, és matematikából.

Szlovák nyelvből dicséretben részesül: Acsai Lilla, Acsai Luca, Acsai Maja, Bobor Lili, Hatvani Szabolcs, Kaluzsa Balázs, Kiss Loretta,

Lengyel Lili, Tóth Tímea, Turcsán István, Iulco Anita.

A 2. osztály jó kis osztályközösségé kovácsolódott össze a két év alatt. Az osztályra jellemző a vidámság, kíváncsiság, lelkesedés,  egyre jobban tudnak önállóan dolgozni a mindennapokban. A közösségi munkában mindenki igyekezett részt vállalni. Szeretnek táncolni, kézilabdázni és focizni. Népszerű a gyermekek körében a zeneiskolai oktatás is. Szívesen tanulják a szlovák nyelvet, a népismereti órák  keretén belül több  hagyományőrző foglalkozást is tartottak  a szülőkkel közösen. Köszönjük a  szülőknek is, hogy lehet számítani rájuk  a mindennapi munka során.

Az osztály tanulmányi munkája ebben a tanévben a következőképpen alakult.

Kitűnő lett: Bod Petra, Kocsányi Szonja, Kovács Zsolt, Lakatos Milán.

Jeles: Bobor Anna és Nyiregyházki Zoé.

Általános dicséretben részesült: Faddi Zsolt, Fanti Jázmin, Hatvani Szabina, Pákozdi Boján, Varga Luca.

 Szlovák nyelvből és népismeretből dicséretben részesül: Bobor Anna, Faddi Zsolt, Fanti Jázmin, Hatvani Szabina, Hercz István, Kocsányi Szonja, Nyiregyházki Zoé, Pákozdi Boján és Varga Luca.

A 3. osztály igen aktív közösség, szívesen és lelkesen vettek részt minden iskolai programon. A sportot is nagyon szeretik. Sokan kézilabdáznak és versenyszerűen úsznak. A tanulásban is nagyon igyekvőek, ezt mutatja a 4,58 osztályátlag.

Az osztályban kitűnő lett: Csizmadia Zsófia, Hajdu Boglárka, Nagy Bianka, Rocskár Zorka, Szpisák Júlia Ruzsena.

Jeles: Hroncsok Bianka

Szlovákból a legjobb eredményt: Hroncsok Bianka,  Nagy Bianka,  Szpisák Júlia Ruzsena,  Rocskár Zorka,  Hajdu Boglárka és Csizmadia Zsófia érte el.

A területi úszóversenyen mell- és hátúszásból 1. helyezést ért el Hajdu Boglárka, aki tovább folytatta sikersorozatát. A márciusi megyei úszóversenyen hátúszásban ismét 1. helyezést ért el, így tovább jutott az Országos Diákolimpiára.

A 4. osztályra - az osztályfőnökük véleménye alapján is-  igazán illik a mondás: „Egységben az erő.”  Bármilyen közös munkálkodás esetén – legyen szó adventi kézműves napról, fellépésről, farsangi tánc tanulásáról – felcsillannak a szemek és sikerre viszik az elképzelést. Tartalmas munkanapok állnak mögöttük. Sokat dolgoztak a tanév folyamán, részt vettek szlovák vers-és prózamondó, illetve énekversenyen, rajzversenyen és a Tudásbajnokság levelezős tantárgyi versenyén is. Sokan tagjai az iskola kézilabda csapatának, a néptánccsoportnak vagy a színjátszó szakkörnek. A 18 fős osztályból hárman szereztek kitűnő bizonyítványt: Jáhn Melinda, Karászi István és Proházka Nóra.
 Jeles eredményt is hárman értek el: Fenyvesi Dorina, Juhász Bettina  és  Szikora Szonja.

Szlovák nyelvből a legügyesebb Fenyvesi Dorina, Jáhn Melinda, Proházka Nóra, Karászi István, Kiss Bence és Szikora Szonja volt.

5/a. osztály a tanulók személyiségében talán a legváltozatosabb képet mutató osztály. Érdeklődési körük, motiválhatóságuk, terhelhetőségük nagyon eltérő, nagy odafigyelést igényelnek. Kreatív ötletekben azonban nincs hiány, szívesen kézműveskednek, szeretik egymás társaságát, hiszen a tanév végeztével is több délelőttöt töltöttek együtt osztályfőnökükkel.

 Kitűnő tanulmányi eredményt ért el és szlovák nyelvből is dicséret kapott Arany Mária  és Bartos Lili.

Jeles Miskei Zoltán lett.  

Az 5/b. osztályosok felső tagozatba lépve igyekeztek felvenni a ritmust és a tőlük megszokott jó teljesítményt nyújtani. A gyerekek szeretnek együtt játszani, beszélgetni, ami jó közösséggé kovácsolja őket. Dicséretet érdemelnek, amiért segítőkészen fogadták az új osztálytársakat, és amiért igen kitartóak a munkában.

Jeles tanulmányi eredményt értek el és szlovák nyelvből is dicséretet kapnak: Birkás Dusán és Medve Melánia.

Úszásból Pálfi Lilian jeleskedett, aki mellúszásból az 1. hátúszásból a 3. helyezést érte el a területi úszóversenyen.

6. osztály közössége a tanév elején egy új osztálytársnővel bővült, akinek sikerült jól beilleszkednie a közösségbe. A gyerekek bontott csoportban tanultak több tantárgyat is, ez mindkét csoportban a tanulmányi eredmények javulását hozta. Sok az osztályban a zeneiskolás és a néptáncra járó gyerek is. Szívesen vettek rész közösségi programokon ebben a tanévben is. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre a 6. osztály készült ünnepi műsorral, amit a városi televízióban is láthattunk. 

Az osztályban  kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Csizmadia Etelka, Krátky Emese, Lestyán Linda, Oláh Panna,  Proházka Ágnes, Szpisák András Miroszlav.

Jeles Farkas Diána lett.

Dicséret kapott szlovák nyelvből :  Csizmadia Etelka,  Krátky Emese, Lestyán Linda, Proházka Ágnes.

A 7. osztályban ebben a  tanévben két tanulóval bővült az osztálylétszám. Igazi lelkes, sokoldalú, tettre kész csapat. Aktívan  vesznek részt az iskola programjain, segítenek a különböző rendezvények előkészítésében, de az osztályprogramokat is nagyon szeretik.

Tehetségüket igyekeznek megmutatni másoknak , így volt ez az iskolai  Ki-mit-tudon is, ahol az osztály közös és páros produkciója is első díjat kapott.

Bekapcsolódtak a Szlovák Kultúra Hónapja versenyeibe is, ahol 2. és 3. helyezést értek el.

A lányok sportolni is szeretnek, legfőképp a kézilabdát részesítik előnyben, vannak akik táncolnak, mandolinoznak,szavalnak, énekelnek. Többen jártak szaktárgyi tehetséggondozó foglalkozásra matematikából, szlovákból és magyarból.

Kitűnő lett: Jáhn Krisztina, Horváth Laura, Téglás Patrícia

Jeles: Fári Dezső, Kozák Andrea

Dicséret szlovák nyelvből  Horváth Laura,  Jáhn  Krisztina és Katona Dzsenifer kapott.            

Az idei tanév végén tizenöt  8. osztályos tanuló búcsúzik iskolánktól. Mind a 15 diák felvételt nyert az általa kiválasztott középiskola valamelyikébe: 8-an gimnáziumban, 4-en szakgimnáziumban, 3-an szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Hiányozni fognak nekünk, hiszen nagyon aktív, tehetséges, kiemelkedő közösségi munkát végző gyerekek jártak ebbe az osztályba. A szlovák szaktárgyi versenyek állandó résztvevői voltak, Komlós Ifjú Tehetsége Díjat kapott a várostól Klement Hanna Detti és Szpisák Emma Szlávka. Külön öröm számunkra, hogy Szpisák Emma Szlávka, Dani Regina, Kovács Jázmin és Klement Hanna Detti sikeres középfokú állami nyelvvizsgát tett szlovák nyelvből. Bedron Viki az osztály közösségi munkájában jeleskedett. A Diákönkormányzat vezetője Szpisák Emma Szlávka volt.

A tanulmányi munkában is szép eredményeket értek el.

Kitűnő lett: Dani Regina, Klement Hanna Detti és Szpisák Emma Szlávka.

Jeles tanuló: Kovács Jázmin lett.

Dicséretet kapott  szlovák  nyelvből : Dani Regina, Klement Hanna Detti, Szpisák Emma Szlávka.

 Iskolánkban sok gyerek szeret sportolni is. Az őszi területi bajnokságokon szép eredményeket értünk el, sajnos a tavaszi fordulók elmaradtak.

Iskolánkban az egyik legkedveltebb sportág továbbra is a kézilabda. Az 1-től a 6-dik osztályosokig  59 lány, az 1-től az 5-dik osztályosokig  26 fiú versenyez ebben a sportágban. Nagy segítségünkre van az Orosházi Női Kézilabda Club és az Orosházi Férfi Kézilabda Sport Egyesület, akik a versenyekre való utazást finanszírozzák. Köszönet érte!

 

Kézilabdából a következő eredmények születtek:

A Kaszaper Kupán az 5-6. osztályos  és a 7-8. osztályos lányok is 1. helyezést értek el. Az orosházi Diákolimpia körzeti döntőjén az 5-6. osztályos lányok 2. a 7-8. osztályos lányok 1. helyezést értek el. Tiszaföldváron a Téli Kupán a 1-3. osztályos fiúk 2. helyezést értek el.

A labdarúgás is igen népszerű:

Az 1-4. osztályosok az Egyesületi Bozsik programban vesznek részt, évi 6 alkalommal. Rajtuk kívül tömegsport jelleggel 50 gyermek futballozik az Intézményi Bozsik Programban, ezért az iskola éves szinten 40 000 Ft értékű sporteszköz támogatásban részesül.

Úszóink is jeleskedtek az őszi versenyeken. A legjobb úszók: Hajdú Bence, Pálfi Lilian, Hajdú Boglárka és Pálfi Bence.

 

Sportolóiknak köszönöm a szép eredményeket és természetesen köszönöm az edzőknek is: Krátky Jánosnak, Krcsméri Milánnak, Berta Nikolettnek, Juhász Tamásnak, László Dávidnak, Dancsó Dalmának és Kovács Attilának.

Milí kolegovia!

 Tento školský rok sme spravili veža užitočnej, namáhavej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem Vám všetkým za snahu, trpezlivos, vytrvalos a odhodlanos v nežahkom učitežskom povolaní. Vďaka vám - učitežkám a učitežom, ale vďaka aj našim pedagogickým asistentom,pani sekretárke a technickým pracovníkom za celoročnú svedomitú prácu.Ďakujem vám, že ste korektne riešili túto netradičnú, doteraz pre každého málo známu ,digitálnu formu vyučovania. Prajem každému pevné zdravie, pekné leto a príjemný oddych počas letných prázdnin.

 Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógusok! 

Rendhagyó módon egy rendkívüli tanévet zárunk. Köszönöm a kollégáknak és helyettesemnek az elhivatottságból fakadó magas színvonalú szakmai munkát, mellyel minden feladatot sikeresen megoldottunk.

A kollégáimon kívül köszönöm a pedagógus asszisztensnek, az iskolatitkárnak, a technikai dolgozóknak  és  a  szülőknek is önzetlen, odaadó munkáját, mellyel a sikeres tanévzáráshoz hozzájárultak.

Köszönöm fenntartónknak, az Országos Szlovák Önkormányzatnak és az elnökasszonynak, Hollerné Racskó Erzsébetnek ,hogy a mindennapi hatékony munkához segítséget nyújtanak és mindig megteremtik a szükséges feltételeket.

 

Mint minden tanévzárón a tanév végi örömünket beárnyékolja a búcsúzás, hiszen ilyenkor búcsúzunk legidősebb diákjainktól a nyolcadikosoktól és a szülői közösség néhány tagjától. A mai napon azonban nem csak tőlük kell búcsút vennünk.  Búcsúznunk  kell szlovák vendégtanárunktól, Mária  Hankovától is, aki úgy döntött, hogy otthonában folytatja tovább a munkát. Köszönöm neki a három tanévben végzett  munkáját, köszönöm, hogy része volt  iskolánk életének.

O niekožko minút sa officiálne uzavrie školský rok, ale ešte pred tým mám jednu povinnos. V mene pedagogického zboru sa chcem poďakova pani hosujúcej učitežke, Mgr.Márie Hankovej za trojročnú prácu v našej škole. Prajeme jej do budúcna veža zdravia, šastia a úspechov.

 

Kedves Diákok, Kedves Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a bizonyítványokat, a jutalomkönyveket és ajándékokat június 19-én pénteken,  az osztályfőnököktől vehetik át az iskolában az előre egyeztetett időben.

 

Kedves Gyerekek!

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban töltsétek a nyári szünetet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet és felavathassuk a felújított sportudvart!

 

Na záver mi dovožte, aby som školský rok 2019/2020 uzatvorila slovami

 

Jiddu Krishnamurti:

 

“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”

Ezzel  a 2019/2020-as tanévet lezárom.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frissítve az Eredményeink oldal

 

Az elektronikus napló linkje: https://szlovakisk.mozanaplo.hu

 

 

     

Elérhetőségeink  

                          Postacím:                5940 Tótkomlós, Földvári utca 1.

                          Telefon/Fax:          06/68/462-076

                          E-mail:                     titkarsag@szlovakisk-tkomlos.sulinet.hu

                          WEB:                       www.tkszlovakiskola.sulinet.hu

Kérjük, válasszon a linkek közül!