Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
 
Képek iskolánk életéről
Galéria

Óvoda- Materská škola

 

 

Köszöntjük látogatóinkat!

 

 

 

 

     

 

ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI ÉS PROGRAMTERVEZETE

2020. OKTÓBER

Állandó szolgáltatások, programok

Időpont

Logopédia

Minden hétfőn délelőtt 800 h-tól, 1100 h-ig

Tehetséggondozás

Minden szerdán 730 h-tól, 815  h-ig

SNI-s fejlesztés

Minden héten hétfőn, csütörtökön, pénteken

GMP terápia

Minden szerdán 1030 h-tól 1130 h-ig

BTM-s fejlesztés

Minden héten kedd 1245 h-tól 1330 h-ig

Iskola előkészítő

Minden héten szerdán, 815-től 900-ig

Játékos angol nyelv (nagycsoport)

Minden héten szerdán A héten 1000-től

                                          B héten 1100 -től

Néptánc (középső és nagycsoport)

Minden héten hétfőn 1000-től

 

Időszakos programok

Időpont

 Gyümölcsvarázs

 okt. 8.

   
   
   
   
   
   

 

Aktuális események

 

 

Képek  

 

Óvodai csoportok élete képekben

 

 

Diófa utcai óvoda

 

 Katica csoport              Pillangó csoport        Napocska csoport        

   Óvodai nevelésünk célja, feladatai

 

„Osztanod magad, hogy így sokasodjál

Kicsikhez lehajolni, hogy magasodjál,

Hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz"

                           (Váci Mihály)

Óvodai nevelésünk célja: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Óvodai nevelésünk feladatai: Az óvodai fejlesztés alapját az Óvodai nevelés Alapprogramja, a helyi óvodai nevelési program és a szakmai munkatervek határozzák meg.

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:                         

  • Az egészséges életmód alakítása.

  • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés

  • Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Kiemelt nevelési területeink:  Szlovák nemzetiségi nevelés,
                                           Anyanyelvi nevelés,
                                           Külső világ tevékeny megismerésére nevelés.

 

 

Küldetésnyilatkozatunk, minőségpolitikánk

KÜLDETÉS NYILATKOZAT

 

1.      Azonosulunk a program alapelvével, céljaival!

Csak akkor vagyunk a programunk megvalósítói, ha hittel cselekszünk, s benne teljes értékű tagként dolgozunk.

2.         Megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét!

A gyermekek a mi szeretetünkre, törődésünkre, megértésünkre és hiteles kommunikációnkra vágynak.

3.         Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel!

Legyen személyes, meghitt kapcsolatunk, szólítsuk őket nevükön. Minél többet mondjunk el és üzenjünk nekik a legdrágább kincsükről, a gyermekükről.

4.         Tudjunk nevetni, felfedezni, csodálkozni!

Ha mi képesek vagyunk erre, képesek leszünk a gyermekeknek is szikrát adni, mely fellobbantja bennük a humor felfedezés és néphagyományőrzés varázslatos tüzét.

5.         Ami nekünk a program szabta kötelesség, az a gyermekeknek élmény és játék!

Ha mi erre gondolunk a játékos tanulási folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig.

6.         Hirdetjük, cselekedjük a „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” elvet!

A kisgyermek mindent megtanul, amit a szeretett személytől hall.

7.         A nemzetiségi szlovák nyelv hagyomány és kultúra ápolása!

Tiszteljük a másságot, gazdagítja, színesíti kulturális életünket.

8.         Törekedjünk a legjobb minőség elérésére!

A minőségi munka minket, a programot s az óvodánkat egyaránt dicséri.

9.         Kialakítjuk az igényeknek megfelelő, harmonikusan szép és gondozott óvodánkat!

A rendezettség, a szép környezet nem csak a külvilágnak szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.

10.     Tudjuk, és szem előtt tartjuk, hogy mivel tartozunk magunknak, a programnak, szűkebb, tágabb környezetünknek, amelyben élünk!

Hitvallásunk

A kisgyermeket tisztelettel kezeljük. Pedagógiai gyakorlatunkat a gyermekközpontúság vezérli. Az óvodában minden, és mindenki a gyermekért van. Értelmezésünkben a gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti. Jelenti a senki másra át nem hárítható felelősségünket azért, hogy minden egyes gyermeket lehetőségeihez és képességeihez mérten, maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk kell.

 „Engem ne emeljen a magasba senki,

                                           Ha nem tud addig tartani,

                                           Míg tényleg megnövök.

                                           Guggoljon ide mellém,

                                           Ha nem csak hallani,

                                           De érteni akar,

                                           Hogy közel legyen,

                                           A szívdobogásunk.”

 

                                                                               (Birtalan Ferenc)

 

Óvodánk minőségpolitikája

Jövőképünk

Olyan intézményként kívánunk működni, ahol három-négy évre minden gyermek esélyt kap, személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében hogy – közös erőfeszítéssel – megvalósuljanak pedagógiai programunk koncepciói.

 

Ugrás a lap tetejére

Munkaközösségünk, munkacsoportunk életéről

Munkaközösségünk és munkacsoportunk a helyi óvodai nevelési programunk céljait és feladatait segítenek minél magasabb szinten megvalósítani. Éves munkatervük alapjaiban, tematikus egységben nyújt elméleti és gyakorlati segítséget az óvónők munkájához.

Munkaközösségünk, munkacsoportunk működésének célja:
Az óvoda elismertetése, a menedzsment és marketing munka alakítása, elégedett nevelőközösség, szakmai fejlesztés és alkotókedv fenntartása.

Szlovák nemzetiségi munkaközösség

Becs munkacsoport

 

Ugrás a lap tetejére

 

Óvodai hagyományaink

Névnapok, születésnapok megünneplése a csoportokban

 Őszi kirándulás, vonatozás, lovaskocsizás

Mikulás

Karácsonyváró

Farsang

Húsvétváró

Anyák napja

Gyermeknap megünneplése kerti parti keretében

Ballagás

Kirándulás

Ugrás a lap tetejére          Ugrás a kezdőlapra