Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Iskolai dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
Žiacke stránky
Képek iskolánk életéről
Galéria

Óvoda- Materská škola

 

 

Köszöntjük látogatóinkat!

 

Házirend                    SZMSZ   

Pedagógiai program

 

 

     

 

ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI ÉS PROGRAMTERVEZETE

2017. MÁJUS

 

Állandó szolgáltatások, programok

Időpont

Logopédia

Minden hétfő délelőtt 10 h – tól

Mozgásterápia

Minden hétfőn délután

SNI-s fejlesztés

Minden héten csütörtök 14- 1445 h-ig

BTM-s fejlesztés

Minden héten kedd 1315 h

Iskola előkészítő

Minden héten csütörtökön, 855 – 1025-h-ig

Játékos angol nyelv (nagycsoport)

A hét – kedd10 h

B hét – kedd 10 h

Néptánc (középső és nagycsoport)

A - B hét – kedd 9h-tól – 945 h-ig

 

Időszakos programok

Időpont

Beiratkozás az óvodába május 8-9-10.
Anyák köszöntése május 10.
Szülői értekezlet (minden csoportban) május 11-én, 17 óra
Apák napja május 15-16-17.
Angol nyílt nap (nagycsoportosoknak) május 16-án 16 óra
Csoport fényképek készítése május 18.
Családi Sportnap (Bozsik program ) május 19.
Óvodai ballagás (Művelődési Központ) május 27-én, délelőtt 10 óra
Kirándulás (Söndör-tanya) május 30.

 

Aktuális események

Oviba csalogató játszó délelőtt a Diófa utcai óvodában

Szeretettel vártuk és fogadtuk új kiscsoportosainkat és szüleiket, 2016. augusztus 31-én közös ismerkedésre, játékra a Diófa utcai óvodába.

Érkezéskor a gyermekek szüleik segítségével a „mi fánkra” rakták a madárkákba rajzolt jelüket, majd az óvoda helységeinek bemutatása után az új játékeszközökkel felszerelt udvaron játszottak. A hangulatos délelőttön közvetlen beszélgetések alakultak ki.

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, kívánjuk, hogy érezzék jól magukat óvodánkba

   

Képek                                                                                         

    

ŐSZI KIRÁNDULÁS A DIÓFA UTCAI ÓVODÁSOKKAL

2016. szeptember 16-án a Diófa utcai óvoda Katica és Pillangó csoport óvodásai Orosházára vonatoztak.

A kirándulás célja a biztonságos közlekedés megfigyelése, amit a nagyobb városokban lámpák irányítanak.

A megfigyeléseket, élményeket rajzpályázat keretében megörökítenek.

Nagy sétát tettek, megfigyelték a városi életet, a sok üzletet, a gyönyörű őszi parkot, szökőkutat.

Élményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva tértek vissza az óvodába.

 

                                                                                              Dénes Jánosné

                                                                          óvodapedagógus

 

            

ŐSZI SÉTA

 

Szeptember közepén a Diófa utcai óvoda középső és nagycsoportos gyermekeivel ellátogattunk a Szlovák tájházba.

A séta célja volt, hogy gyermekeink megismerkedjenek szűkebb és tágabb környezetükkel, megerősítsük bennük a gyalogos közlekedés szabályait. Óvodánk kiemelt feladata a szlovák nyelvi nevelés, így fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink megismerkedjenek a szlovák kultúránkkal és néphagyományainkkal. A tájházi látogatás alkalmával minden óvodás láthatta, hogy elődeink hol és hogyan éltek, milyen tárgyak vették őket körül, hogyan használták az eszközöket.

Köszönjük Laukó Éva tárlatvezetését.

 

                                                                           Moravszkiné Paulik A. Katalin

                                                                                                      óvodaegység-vezető

 

 

Alma, alma, piros alma..

   A Diófa utcai oviban 2016. szeptember 23.-án GYÜMÖLCSVARÁZS napot tartottunk az őszi díszbe öltözött tornateremben. Egész hét folyamán lelkesen készülődtünk erre a napra, a gyerekek gyümölcsöket hoztak az élősarokba, majd ezekből készültek gyümölcs figurák, sütemények és gyümölcssaláta. Az egészséges finomságok elfogyasztása előtt beszélgettünk a gyümölcsfogyasztás fontosságáról, majd minden csoport bemutatta rövid verses-dalos műsorát.
   A tevékenykedés során a gyerekek élményként élték meg a közös munkákat, bővültek ismereteik, formálódott esztétikai ízlésük.
   Ezúton köszönjük a szülőknek a sok-sok gyümölcsöt.

                                                                                                   

                                                                                                     Suta Mihályné
                                                                                                   óvodapedagógus

 

 

 

Óvodai csoportok élete képekben

 

 

Diófa utcai óvoda

 

 Katica csoport              Pillangó csoport        Napocska csoport        

   Óvodai nevelésünk célja, feladatai

 

„Osztanod magad, hogy így sokasodjál

Kicsikhez lehajolni, hogy magasodjál,

Hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz"

                           (Váci Mihály)

Óvodai nevelésünk célja: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Óvodai nevelésünk feladatai: Az óvodai fejlesztés alapját az Óvodai nevelés Alapprogramja, a helyi óvodai nevelési program és a szakmai munkatervek határozzák meg.

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:                         

  • Az egészséges életmód alakítása.

  • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés

  • Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Kiemelt nevelési területeink:  Szlovák nemzetiségi nevelés,
                                           Anyanyelvi nevelés,
                                           Külső világ tevékeny megismerésére nevelés.

Átdolgozott Óvodai Program

 

Küldetésnyilatkozatunk, minőségpolitikánk

KÜLDETÉS NYILATKOZAT

 

1.      Azonosulunk a program alapelvével, céljaival!

Csak akkor vagyunk a programunk megvalósítói, ha hittel cselekszünk, s benne teljes értékű tagként dolgozunk.

2.         Megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét!

A gyermekek a mi szeretetünkre, törődésünkre, megértésünkre és hiteles kommunikációnkra vágynak.

3.         Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel!

Legyen személyes, meghitt kapcsolatunk, szólítsuk őket nevükön. Minél többet mondjunk el és üzenjünk nekik a legdrágább kincsükről, a gyermekükről.

4.         Tudjunk nevetni, felfedezni, csodálkozni!

Ha mi képesek vagyunk erre, képesek leszünk a gyermekeknek is szikrát adni, mely fellobbantja bennük a humor felfedezés és néphagyományőrzés varázslatos tüzét.

5.         Ami nekünk a program szabta kötelesség, az a gyermekeknek élmény és játék!

Ha mi erre gondolunk a játékos tanulási folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig.

6.         Hirdetjük, cselekedjük a „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” elvet!

A kisgyermek mindent megtanul, amit a szeretett személytől hall.

7.         A nemzetiségi szlovák nyelv hagyomány és kultúra ápolása!

Tiszteljük a másságot, gazdagítja, színesíti kulturális életünket.

8.         Törekedjünk a legjobb minőség elérésére!

A minőségi munka minket, a programot s az óvodánkat egyaránt dicséri.

9.         Kialakítjuk az igényeknek megfelelő, harmonikusan szép és gondozott óvodánkat!

A rendezettség, a szép környezet nem csak a külvilágnak szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.

10.     Tudjuk, és szem előtt tartjuk, hogy mivel tartozunk magunknak, a programnak, szűkebb, tágabb környezetünknek, amelyben élünk!

Hitvallásunk

A kisgyermeket tisztelettel kezeljük. Pedagógiai gyakorlatunkat a gyermekközpontúság vezérli. Az óvodában minden, és mindenki a gyermekért van. Értelmezésünkben a gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti. Jelenti a senki másra át nem hárítható felelősségünket azért, hogy minden egyes gyermeket lehetőségeihez és képességeihez mérten, maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk kell.

 „Engem ne emeljen a magasba senki,

                                           Ha nem tud addig tartani,

                                           Míg tényleg megnövök.

                                           Guggoljon ide mellém,

                                           Ha nem csak hallani,

                                           De érteni akar,

                                           Hogy közel legyen,

                                           A szívdobogásunk.”

 

                                                                               (Birtalan Ferenc)

 

Óvodánk minőségpolitikája

Jövőképünk

Olyan intézményként kívánunk működni, ahol három-négy évre minden gyermek esélyt kap, személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében hogy – közös erőfeszítéssel – megvalósuljanak pedagógiai programunk koncepciói.

 

Ugrás a lap tetejére

Munkaközösségünk, munkacsoportunk életéről

Munkaközösségünk és munkacsoportunk a helyi óvodai nevelési programunk céljait és feladatait segítenek minél magasabb szinten megvalósítani. Éves munkatervük alapjaiban, tematikus egységben nyújt elméleti és gyakorlati segítséget az óvónők munkájához.

Munkaközösségünk, munkacsoportunk működésének célja:
Az óvoda elismertetése, a menedzsment és marketing munka alakítása, elégedett nevelőközösség, szakmai fejlesztés és alkotókedv fenntartása.

Szlovák nemzetiségi munkaközösség

Minőségfejlesztési munkacsoport

 

Ugrás a lap tetejére

 

Óvodai hagyományaink

Névnapok, születésnapok megünneplése a csoportokban

 Őszi kirándulás, vonatozás, lovaskocsizás

Mikulás

Karácsonyváró

Farsang

Húsvétváró

Anyák napja

Gyermeknap megünneplése kerti parti keretében

Ballagás

Kirándulás

  

 

 Ugrás a lap tetejére          Ugrás a kezdőlapra