Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
 
Képek iskolánk életéről
Galéria

Óvoda- Materská škola

 

 

Köszöntjük látogatóinkat!

 

 

Tájékoztató a DIÓFA UTCAI ÓVODÁBA való beiratkozásról

TISZTELT SZÜLŐK !

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, a 7/2020. (III.25.) EMMI határozat értelmében az óvodába való beiratkozás a következőképpen történik:

1.      Az óvodába való beiratkozás időpontja: 2020. április 2.- április 20. között

2.      A beiratkozás módja:

Gyermeke beíratási szándékát jeleznie kell:

-          e-mailen: ovoda.totkomlos@gmail.com, vagy

-          a 68/462-546- os vagy a 30/5359415-ös telefonszámon munkanapokon 7.00-12.00 közötti időpontban,

ekkor fogjuk egyeztetni a beiratkozás időpontját, mely személyesen – az egészségügyi  szempontok figyelembe vételével- az  óvodában történik.

A beiratkozáshoz következő adatokra  van szükség:

Gyermek  neve,

-születési helye, ideje,

-anyja leánykori neve,

-apa neve,

-állandó lakcíme ( lakcímkártya szerint),

-tartózkodási helye,

-TAJ száma.

A szülő elérhetősége: mobil, e-mail cím.

           A szülőket kérjük az alábbi dokumentumok bemutatására:

- gyermek személyi igazolványa ( ha van)

- gyermek lakcímkártyája (ha van)

- gyermek születési anyakönyvi kivonata

- gyermek TAJ kártyája

- szülő személyi igazolványa

- szülő lakcímkártyája

- szakértői vélemények, határozatok ( ha van)

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig születik döntés, melyről a szülőket írásban értesítjük.

A dokumentumokról intézményünk a helyszínen másolatot készít, ill. az intézményünkbe történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a szülő a helyszínen írja alá.

 

Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

                                                       Moravszkiné Paulik A. Katalin

                                                               óvodavezető

 

 

     

 

ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI ÉS PROGRAMTERVEZETE

2020. március

 

Állandó szolgáltatások, programok

Időpont

Logopédia

Minden hétfőn délelőtt 8 h – tól, 1015 h-ig

SNI-s fejlesztés

Minden héten csütörtök 11 h

GMP terápia

Minden szerdán 1225 –től, 1310-ig

BTM-s fejlesztés

Minden héten kedd 1245 h

Iskola előkészítő

Minden héten szerdán, 1145 –től, 1230-ig

Játékos angol nyelv (nagycsoport)

Minden héten pénteken 1000-től

Néptánc (középső és nagycsoport)

Minden héten szerdán 1000-től

 

Időszakos programok

Időpont

Bábszínház 2020. március 13.
Ovi-mozi 2020. március 16.
   
   
   
   
   

 

Aktuális események

 

 

Képek  

 

Óvodai csoportok élete képekben

 

 

Diófa utcai óvoda

 

 Katica csoport              Pillangó csoport        Napocska csoport        

   Óvodai nevelésünk célja, feladatai

 

„Osztanod magad, hogy így sokasodjál

Kicsikhez lehajolni, hogy magasodjál,

Hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz"

                           (Váci Mihály)

Óvodai nevelésünk célja: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Óvodai nevelésünk feladatai: Az óvodai fejlesztés alapját az Óvodai nevelés Alapprogramja, a helyi óvodai nevelési program és a szakmai munkatervek határozzák meg.

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:                         

  • Az egészséges életmód alakítása.

  • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés

  • Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Kiemelt nevelési területeink:  Szlovák nemzetiségi nevelés,
                                           Anyanyelvi nevelés,
                                           Külső világ tevékeny megismerésére nevelés.

Átdolgozott Óvodai Program

 

Küldetésnyilatkozatunk, minőségpolitikánk

KÜLDETÉS NYILATKOZAT

 

1.      Azonosulunk a program alapelvével, céljaival!

Csak akkor vagyunk a programunk megvalósítói, ha hittel cselekszünk, s benne teljes értékű tagként dolgozunk.

2.         Megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét!

A gyermekek a mi szeretetünkre, törődésünkre, megértésünkre és hiteles kommunikációnkra vágynak.

3.         Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel!

Legyen személyes, meghitt kapcsolatunk, szólítsuk őket nevükön. Minél többet mondjunk el és üzenjünk nekik a legdrágább kincsükről, a gyermekükről.

4.         Tudjunk nevetni, felfedezni, csodálkozni!

Ha mi képesek vagyunk erre, képesek leszünk a gyermekeknek is szikrát adni, mely fellobbantja bennük a humor felfedezés és néphagyományőrzés varázslatos tüzét.

5.         Ami nekünk a program szabta kötelesség, az a gyermekeknek élmény és játék!

Ha mi erre gondolunk a játékos tanulási folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig.

6.         Hirdetjük, cselekedjük a „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” elvet!

A kisgyermek mindent megtanul, amit a szeretett személytől hall.

7.         A nemzetiségi szlovák nyelv hagyomány és kultúra ápolása!

Tiszteljük a másságot, gazdagítja, színesíti kulturális életünket.

8.         Törekedjünk a legjobb minőség elérésére!

A minőségi munka minket, a programot s az óvodánkat egyaránt dicséri.

9.         Kialakítjuk az igényeknek megfelelő, harmonikusan szép és gondozott óvodánkat!

A rendezettség, a szép környezet nem csak a külvilágnak szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.

10.     Tudjuk, és szem előtt tartjuk, hogy mivel tartozunk magunknak, a programnak, szűkebb, tágabb környezetünknek, amelyben élünk!

Hitvallásunk

A kisgyermeket tisztelettel kezeljük. Pedagógiai gyakorlatunkat a gyermekközpontúság vezérli. Az óvodában minden, és mindenki a gyermekért van. Értelmezésünkben a gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti. Jelenti a senki másra át nem hárítható felelősségünket azért, hogy minden egyes gyermeket lehetőségeihez és képességeihez mérten, maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk kell.

 „Engem ne emeljen a magasba senki,

                                           Ha nem tud addig tartani,

                                           Míg tényleg megnövök.

                                           Guggoljon ide mellém,

                                           Ha nem csak hallani,

                                           De érteni akar,

                                           Hogy közel legyen,

                                           A szívdobogásunk.”

 

                                                                               (Birtalan Ferenc)

 

Óvodánk minőségpolitikája

Jövőképünk

Olyan intézményként kívánunk működni, ahol három-négy évre minden gyermek esélyt kap, személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében hogy – közös erőfeszítéssel – megvalósuljanak pedagógiai programunk koncepciói.

 

Ugrás a lap tetejére

Munkaközösségünk, munkacsoportunk életéről

Munkaközösségünk és munkacsoportunk a helyi óvodai nevelési programunk céljait és feladatait segítenek minél magasabb szinten megvalósítani. Éves munkatervük alapjaiban, tematikus egységben nyújt elméleti és gyakorlati segítséget az óvónők munkájához.

Munkaközösségünk, munkacsoportunk működésének célja:
Az óvoda elismertetése, a menedzsment és marketing munka alakítása, elégedett nevelőközösség, szakmai fejlesztés és alkotókedv fenntartása.

Szlovák nemzetiségi munkaközösség

Becs munkacsoport

 

Ugrás a lap tetejére

 

Óvodai hagyományaink

Névnapok, születésnapok megünneplése a csoportokban

 Őszi kirándulás, vonatozás, lovaskocsizás

Mikulás

Karácsonyváró

Farsang

Húsvétváró

Anyák napja

Gyermeknap megünneplése kerti parti keretében

Ballagás

Kirándulás

Ugrás a lap tetejére          Ugrás a kezdőlapra