Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
Žiacke stránky
Képek iskolánk életéről
Galéria

Óvoda- Materská škola

 

 

Köszöntjük látogatóinkat!

 

 

 

 

     

 

ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI ÉS PROGRAMTERVEZETE

2018. MÁJUS

 

Állandó szolgáltatások, programok

Időpont

Logopédia

Minden hétfő délelőtt 10 h – tól

Mozgásterápia

Minden hétfőn délután

SNI-s fejlesztés

Minden héten

GMP terápia

Minden héten pénteken 900 -től

BTM-s fejlesztés

Minden héten kedd 1315 h

Iskola előkészítő

Minden héten pénteken, 800 -tól

Játékos angol nyelv (nagycsoport)

Minden héten csütörtökön 1100-től

Néptánc (középső és nagycsoport)

Minden héten szerdán 1000-től

 

Időszakos programok

Időpont

Anyák köszöntése

május 4.

Szülői értekezlet

május 7.

Apák napja

 május 8. (kiscsoport)
május 9. (középső csoport)
május 10. (nagycsoport)

Óvodai beiratkozás (az óvoda iroda
helyiségében)

május 8-9- 10.

Ovi-mozi

május 10.

Csoportkép, egyéni kép készítése

május 11.

Gyermeknap az óvodában (arcfestés, ugráló
vár, fotózás)

május 16. – 9 h-tól, 12 h-ig

Angol bemutató

május 17. – 16 30 h-tól

Családi sportnap (Bozsik)

május 18. – 16 h-tól 17 30 h-ig

Ballagás (Művelődési Központ)

május 27. – 10 óra

 

Aktuális események

 

Őszi gyümölcsvarázs a Diófa utcai óvodában

2017. október 13.

 

 

 

„Gyümölcs vagyok, édes vagyok,

ha megértem, piros vagyok.

Télen elrejt jól a kamra,

mi is volnék, ha nem l…?” (alma)

 

 

Óvodánkban, a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvodában hagyomány, hogy ősszel rendezünk egy gyümölcsnapot, mind a három csoport bevonásával.

Minden csoport különböző gyümölcsös finomságokat készít. (gyümölcssaláta, kompót, gyümölcsös sütemény)

Az idén kitaláltuk, hogy a nagycsoportosok színvonalas műsora mellé népi gyermekjátékokkal, gyümölcsökről szóló találós kérdésekkel színesítjük a délelőttöt.

Vidám, jó hangulatú zárónapot tartottunk, amire a hét minden napján készültünk valami tevékenységgel, amivel fokoztuk a gyermekek érdeklődését, várakozását.

Köszönjük szépen a szülők maximális segítségnyújtását, ami elengedhetetlen feltétele volt a gyümölcsvarázs napunk sikeréhez.

 

                                                                                  Czichan Gusztávné

                                                                csoportvezető óvónő

 

 

Márton-napi vásár

 

 

2017. november 10-én , 16 órától a Szlovák Iskola tornatermében került sor a hagyományőrző Márton napi vásárra.

A Diófa utcai óvoda gyermekei szüleikkel a kreatív délután keretében elkészített portékákat vitték a vásárra.

A szülők felajánlásaikkal, - süteményekkel, szendvicsekkel, üdítőkkel – bővítették a választékot.

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a szülők támogatásáért.

A vásárnak nagy sikere volt, amit lampionos felvonulás zárt, melyet szintén nagyon élveztek a gyermekek.

 

 

                                                                                              Dénes Jánosné

                                                                                              óvodapedagógus

 

 

Örömteli várakozás a Diófa utcai óvodában

 

December a várakozások, a csodák hónapja. Az óvodába nagy izgalommal érkeztek a gyermekek minden nap.  Verseket, mondókákat, dalokat tanultak, hogy kedveskedjenek majd a Télapónak. Sok szép, kreatív munkák is készültek  a gyermekek által. Az óvoda dolgozói feldíszítették az óvodát, hogy ezzel is fokozzák a várakozás örömteli pillanatait. December 5-én bábszínházi előadást nézhettek meg a gyermekek, a Hókirály meséjét. A tornaterem megtelt vidám kacajjal. December 6-án délelőtt megérkezett a Télapó az óvodánkba, minden kisgyermek nagy örömére. Csak a hó hiányzott, de a csomagok, a vidám hangulat, a szép versek, és dalok kárpótoltak mindenkit.

Köszönjük a Szülői Közösség tagjainak a támogatást.

 

                                                                         Moravszkiné Paulik A. Katalin

                                                                            óvodaegység-vezető

        

 

 

Veršovačky: Szlovák szavalóverseny

A Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szlovák munkaközössége szervezésében 2017. november 29-én Veršovačky (szlovák szavalóversenyen) vettek részt óvodánk nagycsoportosai közül néhányan.

Nagyon nagy lelkesedéssel készültek gyermekeink erre az önáll versmondásra, amit nagyon izgatottan vártak.

Bátran, magabiztosan, szép szövegkiejtéssel adták elő verseiket, amit nagy tapssal, sok dicsérettel és nem utolsó sorban ajándékkal, oklevéllel jutalmaztak a zsűri tagjai.

Nagyon büszkék vagyunk óvodásainkra.

 

                                                                                  Moravszkiné Paulik A. Katalin

                                                                                  Sántáné Farkas Ágnes

                                                                                  csoportvezető óvodapedagógusok

 

                              

 

                 

 

Itt a farsang, áll a bál ….

 

A Diófa utcai óvodában is elkezdődtek a farsangi előkészületek.

A maszkabált megelőző napokban a gyermekek, az óvodában dolgozó felnőttekkel együtt, tele izgalommal, örömmel fánkot sütöttek, amit jóízűen elfogyasztottak.

Elkergették a telet, a betegségeket a Kiszebáb égetésével. A gyermekek megtudhatták ennek a régi hagyománynak a jelentését.

A farsangi hét legnagyobb és legjobban várt eseménye a jelmezbe öltözés, és a nagy bulizás napja volt, a FARSANGI BÁL.

Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében a szülőknek ezúton is köszönjük a sok-sok segítséget, felajánlást.

 

                                                                                              Szilvási Anna 

                                                                                              óvodapedagógus

 

 

Képek  

 

Óvodai csoportok élete képekben

 

 

Diófa utcai óvoda

 

 Katica csoport              Pillangó csoport        Napocska csoport        

   Óvodai nevelésünk célja, feladatai

 

„Osztanod magad, hogy így sokasodjál

Kicsikhez lehajolni, hogy magasodjál,

Hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz"

                           (Váci Mihály)

Óvodai nevelésünk célja: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Óvodai nevelésünk feladatai: Az óvodai fejlesztés alapját az Óvodai nevelés Alapprogramja, a helyi óvodai nevelési program és a szakmai munkatervek határozzák meg.

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:                         

  • Az egészséges életmód alakítása.

  • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés

  • Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Kiemelt nevelési területeink:  Szlovák nemzetiségi nevelés,
                                           Anyanyelvi nevelés,
                                           Külső világ tevékeny megismerésére nevelés.

Átdolgozott Óvodai Program

 

Küldetésnyilatkozatunk, minőségpolitikánk

KÜLDETÉS NYILATKOZAT

 

1.      Azonosulunk a program alapelvével, céljaival!

Csak akkor vagyunk a programunk megvalósítói, ha hittel cselekszünk, s benne teljes értékű tagként dolgozunk.

2.         Megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét!

A gyermekek a mi szeretetünkre, törődésünkre, megértésünkre és hiteles kommunikációnkra vágynak.

3.         Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel!

Legyen személyes, meghitt kapcsolatunk, szólítsuk őket nevükön. Minél többet mondjunk el és üzenjünk nekik a legdrágább kincsükről, a gyermekükről.

4.         Tudjunk nevetni, felfedezni, csodálkozni!

Ha mi képesek vagyunk erre, képesek leszünk a gyermekeknek is szikrát adni, mely fellobbantja bennük a humor felfedezés és néphagyományőrzés varázslatos tüzét.

5.         Ami nekünk a program szabta kötelesség, az a gyermekeknek élmény és játék!

Ha mi erre gondolunk a játékos tanulási folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig.

6.         Hirdetjük, cselekedjük a „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” elvet!

A kisgyermek mindent megtanul, amit a szeretett személytől hall.

7.         A nemzetiségi szlovák nyelv hagyomány és kultúra ápolása!

Tiszteljük a másságot, gazdagítja, színesíti kulturális életünket.

8.         Törekedjünk a legjobb minőség elérésére!

A minőségi munka minket, a programot s az óvodánkat egyaránt dicséri.

9.         Kialakítjuk az igényeknek megfelelő, harmonikusan szép és gondozott óvodánkat!

A rendezettség, a szép környezet nem csak a külvilágnak szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.

10.     Tudjuk, és szem előtt tartjuk, hogy mivel tartozunk magunknak, a programnak, szűkebb, tágabb környezetünknek, amelyben élünk!

Hitvallásunk

A kisgyermeket tisztelettel kezeljük. Pedagógiai gyakorlatunkat a gyermekközpontúság vezérli. Az óvodában minden, és mindenki a gyermekért van. Értelmezésünkben a gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti. Jelenti a senki másra át nem hárítható felelősségünket azért, hogy minden egyes gyermeket lehetőségeihez és képességeihez mérten, maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk kell.

 „Engem ne emeljen a magasba senki,

                                           Ha nem tud addig tartani,

                                           Míg tényleg megnövök.

                                           Guggoljon ide mellém,

                                           Ha nem csak hallani,

                                           De érteni akar,

                                           Hogy közel legyen,

                                           A szívdobogásunk.”

 

                                                                               (Birtalan Ferenc)

 

Óvodánk minőségpolitikája

Jövőképünk

Olyan intézményként kívánunk működni, ahol három-négy évre minden gyermek esélyt kap, személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében hogy – közös erőfeszítéssel – megvalósuljanak pedagógiai programunk koncepciói.

 

Ugrás a lap tetejére

Munkaközösségünk, munkacsoportunk életéről

Munkaközösségünk és munkacsoportunk a helyi óvodai nevelési programunk céljait és feladatait segítenek minél magasabb szinten megvalósítani. Éves munkatervük alapjaiban, tematikus egységben nyújt elméleti és gyakorlati segítséget az óvónők munkájához.

Munkaközösségünk, munkacsoportunk működésének célja:
Az óvoda elismertetése, a menedzsment és marketing munka alakítása, elégedett nevelőközösség, szakmai fejlesztés és alkotókedv fenntartása.

Szlovák nemzetiségi munkaközösség

Minőségfejlesztési munkacsoport

 

Ugrás a lap tetejére

 

Óvodai hagyományaink

Névnapok, születésnapok megünneplése a csoportokban

 Őszi kirándulás, vonatozás, lovaskocsizás

Mikulás

Karácsonyváró

Farsang

Húsvétváró

Anyák napja

Gyermeknap megünneplése kerti parti keretében

Ballagás

Kirándulás

Ugrás a lap tetejére          Ugrás a kezdőlapra